Privacybeleid

Wie is er verantwoordelijk voor het privacybeleid?

Wijnhandel de Bergse Cave, gevestigd aan de Grieglaan 10 in Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wat zijn de contactgevens van dit bedrijf?

www.debergsecave.nl
Grieglaan 10
3055TH, Rotterdam
+31614489498

Wie is jullie Functionaris Gegevensbescherming

Uiteraard hebben wij geen Functionaris Gegevensbescherming, we hebben er geen nodig. Mocht u vragen hebben hierover dan kunt u wel contact opnemen met Unico Wilkens. Hij is te bereiken via unico@debergsecave.nl.

Wisselen jullie mijn gegevens uit?

Ja. Wij willen u heel graag wijn bezorgen en een deel van onze zendingen wordt uitgevoerd door PostNL. Alleen daarmee wisselen we dus uw gegevens uit, en uitsluitend voor de bezorging van uw bestelling. Wijnhandel de Bergse Cave verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. We zouden u anders ook geen wijn kunnen bezorgen

Welke gegevens verzamelen jullie?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer

Verwerken jullie nog bijzondere en gevoelige persoonsgegevens?

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Want die mogen toch geen wijn bestellen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@debergsecave.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken jullie persoonsgegevens?

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Wijnhandel de Bergse Cave verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Werken jullie met Geautomatiseerde besluitvorming?

Wijnhandel de Bergse Cave neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wijnhandel de Bergse Cave) tussen zit.

Hoe lang bewaren jullie persoonsgegevens?

Wijnhandel de Bergse Cave bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de afhandeling van uw bestelling en betaling. Persoonsgegevens, adres, e-mail en via het bankafschrift uw bankrekening, overeenkomstig de eisen die de belastingdienst stelt aan mijn administratie.
Als u een aanvraag doet via mail zonder bestelling dan bewaren wij alleen uw mailadres en de gegevens in de mail. Wij bewaren e-mail 5 jaar.

Delen jullie persoonsgegevens met derden?

Wijnhandel de Bergse Cave verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wijnhandel de Bergse Cave blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruiken jullie Cookies en/of vergelijkbare technieken?

Wijnhandel de Bergse Cave gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account op onze website. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@debergsecave.nl. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Wijnhandel de Bergse Cave zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wijnhandel de Bergse Cave wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen jullie mijn persoonsgegevens?

Wijnhandel de Bergse Cave neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@debergsecave.nl.